Den nye reformen i den norske skolenDale Me Gusta Dale Me Gusta, y comparte con tus amigos , y comparte con tus amigos
Kunnskapsløftet: den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring

Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring.

Prioriterte områder i Kunnskapsløftet er nye læreplaner, tilpasset opplæring, 2. fremmedspråk, fysisk aktivitet og utdannings- og yrkesrådgiving, og det ble i 2005 satt av 300 millioner kroner til kompetanseheving av lærere. Av dette beløpet ble 20 millioner øremerket videreutdanning i 2. fremmedspråk. (Pressemelding Nr.: 03-05, 10.01.05, Utdanning- og forskningsdepartementet: ”Nye midler fordelt til kommuner, fylkeskommuner og friskoler”)

I 2006 bruktes det ytterligere minst 25 millioner på 2. fremmedspråk. Alle midlene har gått til skoleeier, på grunnlag av lokale behov. Tidligere har nasjonale utdanningsmyndigheter spilt en mer aktiv rolle overfor universitets- og høgskolemiljøene for at de skal tilby kompetanseutvikling knyttet til større reformer i skolen.

Reformen (Kunnskapsløftet) fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. Reformen startet i august 2006 og omfatter fra høsten 2007 elevene på 1. – 10. trinn i grunnskolen og på første og andre trinn i videregående opplæring.

Les mer om læreplanen i fremmedspråk | Word doc

Les mer her

Ønsker du å lære spansk i Norge?


Delta i vårt diskusjonsforum - snakk om det spanske språket!

EsEspañol® -es genial - Org.nr: 987 029 919
¿Deseas dejar algun comentario sobre la Web SPANSKBLOGG?

Skriv gjerne en kommentar !

 
Hazte seguidor | RSS | Versión para Móvil | Información | |Mapa del Sitio | Facebook | Twitter | YouTube | Tecnologia de Blogger | Google Search
RSS Videos de Youtube | RSS Peliculas via Youtube | Twitter / SPANSKKURS | Twitter / Spansklærer |

Spanskkurs på Nesodden - Spanskundervisning i OsloIr arriba - Up - Opp