Har du behov for spanskundervisningDale Me Gusta Dale Me Gusta, y comparte con tus amigos , y comparte con tus amigos
Har du behov for spanskundervisning?

Et nytt fag i lærerutdanningen: spansk.

Minst 45 millioner kroner er tildelt 2. fremmedspråk. Spansk er det fremmedspråket i sterkest vekst i Norge, og samtidig det fremmedspråket med kortest tradisjon.

2. fremmedspråksundervisning i norsk skole
I dag har alle elever på allmennfaglig studieretning i videregående opplæring to fremmedspråk hvorav engelsk er obligatorisk. De kan videre velge mellom tysk, fransk eller spansk, eventuelt to språk, alt etter skolenes kompetanse. Den forrige regjeringa ville at andre fremmedspråk skulle bli obligatorisk også på ungdomstrinnet. Etter en samlet vurdering mener departementet at 2. fremmedspråk bør bli obligatorisk på ungdomstrinnet. (St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring: 47-48), men i stedet for å gjøre det obligatorisk bestemte den aktuelle regjeringa at elevene på ungdomstrinnet enten skal kunne velge 2. fremmedspråk eller fordypning i norsk, engelsk eller samisk.

Resultatet er uansett at stadig flere elever velger 2. fremmedspråk også på ungdomstrinnet. Fremmedspråkene skal altså nå ut til stadig flere elever, og allerede i 2005 ble det opprettet en hel rekke nye fremmedspråksstillinger over hele landet. Jeg var en av lærerne som begynte å jobbe som spansklærer ved en ungdomsskole høsten 2005. Høsten 2006 var enda flere nyutdannet eller i gang med språkutdanning, og ute i jobb. Sammen med de nyutdannede lærerne foreligger det nye læreplaner og en hel rekke
nye læreverk. Behovet for nye lærere er enormt fremdeles.

Skolene har et skrikende behov for spansklærere. Overalt i Norge utdannes det siden 2005 spansklærere på de forskjellige høgskolene, som har startet opp spanskstudier på bestilling fra skoleeiere, fylker og kommuner.

De fleste som har fått jobb som lærerutdannere i spansk gjennom Kunnskapsløftet er helt eller nesten nyutdannede, og har derfor lite erfaring å ta med seg i utvikling av nye studietilbud. Spansk er et nytt fag i lærerutdanningsøyemed, og man har derfor ingen tradisjon å støtte seg på.

Jeg er spansklærer.

Dermed har jeg søkt stillinger som spansklærer ved forskjellige skoler både i Akershus og i Oslo, men de har foretrukket å ansette lærere de hadde fra før og som underviste i fransk, f. eks. Disse lærerne er blitt sendt på spanskkurs og så kommer de tilbake igjen etter noen få måneder og begynt å undervise i spansk.

Spansk er mer enn grammatikk!

Lærere som studerer spansk i Norge uavhengig av Kunnskapsløftet, har stort sett valgt seg dette studiet ut fra en egen interesse og en sterk motivasjon for å lære seg språket i ordets rette forstand. Mange av oss har en eller flere lengre reiser til språkområdet bak oss. De som oppsøker spanskstudiet som en del av lærerutdanninga, enten som en del av et pågående studium eller som videreutdanning, har derimot
ofte noen andre motiver og en annen bakgrunn. I all hovedsak dreier det seg om lærere som er motivert for å lære et nytt språk, men en del har også muligheten til fast jobb som drivkraft. Atter andre ble lokket av eventuelle studieturer og et pusterom i en ensformig hverdag, og noen blir også nærmest pålagt dette studiet av sine ledere. Det er ikke plass her til å gå inn på hva det vil si å lære seg et nytt språk, eller hvor mye tid dette krever, men det er klart at et språkstudium fra bunnen av har helt andre problemer å by på enn for eksempel videreutdanning i historie for lærere som allerede underviser i dette faget. Når man skal lære seg et språk man ikke kan fra før, har man svært lite å bygge på, og når livs- og arbeidssituasjonen ikke tillater et lengre opphold i et av landene hvor dette språket snakkes, blir studentene helt avhengige av å praktisere med hverandre og læreren, noe samlings- og nettbaserte studier gir lite rom for. Denne situasjonen vil alltid framstå som svært konstruert, og forholdet til språket blir da også i beste fall teoretisk. Etter endt studium skal de så ut å undervise i 2. fremmedspråk, et fag hvis læreplan(en) endres slik at målene i faget legger vekt på en praktisk tilnærming og ferdigheter i kommunikasjon av ulik art på ulike nivåer. (St. meld. 30, s. 48)

Jeg er fra Guatemala og har spansk som morsmål. Det kreves 60 studiepoeng i et fag for å kunne undervise i videregående opplæring. Jeg har tatt spansk på Universitetet i Oslo på bachelornivå.

Jeg har drevet med kurs i spansk siden 1992. Jeg kan undervise i spansk tilvalg på ungdomstrinnet eller på videregående skole dersom en oppdragsgiver skulle ha behov for det. Jeg tar gjerne en 100% stilling eller mindre, fast eller vikariat.


Bokstaven "ñ" i det spanske alfabetet

Jeg har ikke tatt ped., men man skal ikke undervurde det faktum at jeg har undervist tidligere samt at jeg er klar og dyktig til å formidle det spanske språket.

Oppdatert 28. september, 2007
For tida er jeg ansatt ved Frogn vgs hvor jeg har en 40% stilling som spansklærer.


[Les mer om min profil]
¿Deseas dejar algun comentario sobre la Web SPANSKBLOGG?

Skriv gjerne en kommentar !

 
Hazte seguidor | RSS | Versión para Móvil | Información | |Mapa del Sitio | Facebook | Twitter | YouTube | Tecnologia de Blogger | Google Search
RSS Videos de Youtube | RSS Peliculas via Youtube | Twitter / SPANSKKURS | Twitter / Spansklærer |

Spanskkurs på Nesodden - Spanskundervisning i OsloIr arriba - Up - Opp