Oppbygning av faget (spansk)Dale Me Gusta Dale Me Gusta, y comparte con tus amigos , y comparte con tus amigos
Oppbygning av spansk ved ungdoms- og videregående skole

Spansk er et verdensspråk, med spredning i flere verdensdeler. Evne til å bruke og forstå spansk er en viktig forutsetning for å kunne ta del i det moderne samfunnet, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Økende internasjonalisering av næringslivet, økt reiseliv og større grad av deltakelse i internasjonale organisasjoner gjør at spanskkunnskaper gir spisskompetanse i stadig flere yrker.

(Spansk) Fagets hovedområder iht. læreplanen:

  • Språklæring

  • Kommunikasjon

  • Språk, kultur og samfunn


Grunnleggende ferdigheter:

  • Å kunne uttrykke seg skriftlig

  • Å kunne uttrykke seg muntlig

  • Å kunne lese

  • Å kunne regne

  • Å kunne bruke digitale verktøyLæreplanen for B/C-språk gir mer detaljerte opplysninger om hvordan årskursene i spansk er bygd opp, og om hvilke mål som skal nås både ved ungdoms- og videregående skole.

For C-språk med uketimetallet 0+5+5 er det en egen læreplan. I læreplanene finnes også generelle regler for vurdering og eksamen.

Ønsker du å lære spansk i Norge?


Delta i vårt diskusjonsforum - snakk om det spanske språket!

EsEspañol® -es genial - Org.nr: 987 029 919
¿Deseas dejar algun comentario sobre la Web SPANSKBLOGG?

Skriv gjerne en kommentar !

 
Hazte seguidor | RSS | Versión para Móvil | Información | |Mapa del Sitio | Facebook | Twitter | YouTube | Tecnologia de Blogger | Google Search
RSS Videos de Youtube | RSS Peliculas via Youtube | Twitter / SPANSKKURS | Twitter / Spansklærer |

Spanskkurs på Nesodden - Spanskundervisning i OsloIr arriba - Up - Opp